ร้องเพลงคุณได้อะไรกับสิ่งนี้บ้าง

Article

เสียงเพลงคือสิ่งที่สามารถสร้างอะไรได้หลายอย่างบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสุขให้กับคนที่ได้ฟัง สร้างมิตรภาพดีๆ ระหว่างกัน ให้กำลังใจ ปลุกเร้าจิตใจ และอื่นๆ อีกมากมาย จึงไม่แปลกทีเสียงเพลงจะเป็นสิ่งที่ขับกล่อมให้โลกสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติสุข การร้องเพลงจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่น้อยเลย โดยการร้องเพลงของแต่ละคนก็จะมีความต้องการแตกต่างกันออกไป แต่จริงๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแบบไหนก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ด้วยกันทั้งสิ้น

ส่งที่ได้จากการร้องเพลง

  1. ทำให้ร่างกายเกิดความสุขขึ้นเนื่องจากขณะที่เราร้องเพลงร่างกายจะขับสารอย่าง Endorphins กับ Oxytocin ซึ่งเป็นสารที่สร้างความสุขกับความสบายให้กับร่างกาย
  2. การร้องเพลงสามารถเพิ่ม IQ ให้กับผู้ที่ร้องเป็นประจำได้ เนื่องจากการร้องเพลงต้องอาศัยการจดจำทั้งเนื้อร้องและจังหวะซึ่งทำให้สมองได้ทำงานตลอดเวลา
  3. ช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น เพราะเมื่อการร้องเพลงมันทำให้ผู้ร้องเกิดความสุข เมื่อมีความสุขสุขภาพจิตก็จะดี สุขภาพร่างกายก็จะดีตามไปด้วย ทำให้มีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากขึ้น
  4. ช่วยให้ระบบการหายใจดีขึ้น เพราะการร้องเพลงอวัยวะในช่วงของกระบังลมกับกล้ามเนื้อช่วงซี่โครงจะเปิดกว้างมากขึ้นทำให้ระบบการหายใจดีขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ปอดยังได้ทำงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
  5. เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของคนอื่นมากขึ้น เพราะการร้องเพลงมันไม่ได้จำกัดแค่เพลงไทยอย่างเดียว ทุกคนสามารถเลือกร้องเพลงได้จากทุกชาติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ รวมถึงเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ที่ได้ร้องเพลงด้วย
  6. การร้องเพลงช่วยในการรักษาโรคพาร์กินสันได้ เพราะมันจะช่วยย้ำเตือนความจำในสมองตลอดเวลาทำให้ไม่กลายเป็นคนหลงๆ ลืมๆ
  7. สามารถลดทอนความเครียดต่างๆ ในร่างกายออกไปได้เป็นอย่างดี เพราะความเครียดต่างๆ ที่เกิดขึ้นมันจำเป็นต้องหาสิ่งรอบตัวเพื่อมาช่วยให้หายเครียด การร้องเพลงจึงนับเป็นทางออกอีกทางที่สามารถช่วยในการระบายความเครียดลงได้ไม่มากก็น้อย
  8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน เพราะการร้องเพลงเป็นเสมือนกับตัวเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่น้อง ญาติมิตร หรือคนรู้ใจ เราสามารถใช้การร้องเพลงเพื่อสื่อความหมายที่ดีออกไปให้กับคนเหล่านี้ได้
  9. เรียนรู้ภาษาได้ดี เพราะการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงต่างชาติก่อนที่จะร้องได้อย่างคล่องแคล่วก็ต้องมีการอ่านคำแต่ละคำออกมาก่อน ซึ่งตรงจุดนี้ถือว่าเป็นการช่วยเรียนรู้ในเรื่องของภาษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

 

http://www.shopbim100.com/webboard/topic/24367/รู้ไหมการร้องเพลงมันดีอย่างไร

Comments are closed.