เทคนิค และ รูปแบบการร้องเพลงประสานเสียง

Article

เพลงประสานเสียงเป็นเพลงที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะสำหรับวงดนตรี โดยที่คณะนักร้องประสานเสียงอาจแสดงดนตรีเพลงคลาสสิกที่ตั้งแต่ช่วงยุคกลางถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีคนคอยกำกับที่เรียกว่า “Conductor” เปรียบเสมือนกับหัวหน้าวงดนตรีที่นำการแสดงด้วยท่าทางแขนและใบหน้า โดยมักจะนิยมทำภายในคริสตจักร และบางส่วนก็จัดแสดงคอนเสิร์ตฮอล์แต่จะไม่มีความเข้มงวดเท่ากัน นักร้องประสานเสียงอาจร้องเพลงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือประกอบกับการบรรเลง แต่เครื่องดนตรีที่นี้ยมนำมาใช้คือ เปียโน ออร์แกน หรือวงออเคสตราที่เต็มไปด้วยนักดนตรี 70 ถึง 100 คน

บทบาทของคอนดัดเตอร์

ด้วยท่าทางท่าทางที่มองเห็นได้ด้วยมือ แขน ใบหน้า และศีรษะ หน้าที่หลักของผู้ควบคุมวง หรือนักร้องประสานเสียง คือกำหนดจังหวะ คอนดัดเตอร์ส่วนใหญ่มักจะยืนอยู่บนแท่นยก โดยอาจถือไม้ยาวเป็นอุปกรณ์ช่วยในสมาชิกภายในวงสามารถสังเกตุเห็นการออกท่าทางได้ง่ายขึ้น ในยุคปี 2010 คอนดัดเตอร์ส่วนใหญ่จะไม่นิยมที่จะเล่นเครื่องดนตรีไปพร้อมๆกับการนำเพลง แม้ว่าในช่วงก่อนหน้านี้ของประวัติศาสตร์ดนตรีคลาสสิกที่เหล่าผู้นำเพลงมันจะมีบทบาทในการเล่นเครื่องดนตรีไปพร้อมๆกับนำเพลงไปด้วย ซึ่งในสมัยนี้มันถือว่าทำให้ขาดประสิทธิภาพในการนำเพลง จึงลดความนิยมกันไปอย่างมากในปัจจุบัน

เทคนิคในการร้องเพลงประสานเสียง

การที่จะร้องเพลงให้ได้ออกมาไพเราะ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงคือการออกเสียงให้ถูกต้อง รวมถึงการควบคุมลมหายใจเข้าออก จะทำให้เราสามารถขับร้องออกมาได้อย่างมีจังหวะมากขึ้น นอกจากนี้ถ้าผู้ร้องสามารถทำความเข้าใจความหมายของเพลงได้ จะช่วยให้สื่ออารมณ์ระหว่างร้องได้เป็นอย่างดี แต่มีควรจะโอเวอร์จนเกินไป ต่อมาคือเสียงทั้ง 4 แบบที่ควรทำความรู้จักกันเอาไว้คือ เสียงโซปราโน, เสียงอาลโต, เสียงเนเตอร์ และเสียงเบส โดยเราสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1.เสียงโซปราโน เป็นเสียงสูง คือ “โด – ซอล”

2.เสียงอาลโต เป็นเสียงที่ต่ำรองลงมา คือ “ซอล – โด”

3.เสียงเตเนอร์ เป็นเสียงสำหรับผู้ชายที่มีโทนสูง คือ “โด – ซอล”

  1. เสียงเบส เป็นเสียงต่ำสำหรับผู้ชาย คือ “ฟา-โด”

การร้องเพลงประสานเสียงอาจไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่ว่าใครก็สามารถเป็นได้ เพราะต้องรู้เทคนิคขั้นสูงในการควบคุมเสียง มีความรู้ทางด้านดนตรี แต่หากแต่ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มีความพร้อม ความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยให้ร่างกายของเราสามารถควบคุมลมหายใจได้อย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นผลดีอย่างมากในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการร้องเพลง

Comments are closed.